facebook tracking

Uppdragsledare på 50% till försäkringsbolag

Scroll to content

SJR IT söker för kunds räkning en uppdragsledare till försäkringsbolag med erfarenhet av  att se till att slutgiltiga rapporter finns på plats att rapportera enligt dead-line till respektive finansinspektion. 

Arbetsuppgifter
Hålla ihop arbetet med rapporterna RSR och SFCR 2018 vilket innebär:

* att planera och hålla i veckovisa arbetsmöten med arbetsgruppen (kan vara så att man inte behöver ha möten vissa veckor)

* se till att tidsplanen hålls

* samla in texter från ansvariga skribenter och sammanställa rapporterna

* skicka ut sammanställda rapporter till granskare * se till att granskningsmallarna fylls i

* koordinera frågor som uppkommer under arbetets gång

* se till att rapporter kommer ut till ledningsgrupp, styrelse och RRC-utskott i tid för godkännande

* ha en kontinuerlig dialog med kommunikationsbyrån  (se till så att SFCR-rapport kommer i tryck senast 1 vecka efter dead-line)

* se till att slutgiltiga rapporter finns på plats att rapportera enligt dead-line till respektive finansinspektion
* se till att rapport finns på kundens hemsida (både för beställning och ladda ner)

Kompetenskrav

Kännedom om rapporterna och dess innehåll samt god förmåga att uttrycka sig skriftligt. Rapporterna är tillsynsrapport (RSR) till Finansinspektionen. Därav tas tre RSR-rapporter fram för  vilka samtliga koordineras från  kontoret i Stockholm; en grupprapport och två solorapporter för bolaget. Försäkringsbolaget ska också årligen ta fram en gruppgemensam rapport om solvens- och finansiell ställning (SFCR), innehållande avsnitt för gruppen och för solobolagen. Rapporten publiceras på bolagens hemsidor i Sverige, Finland och Norge och skickas till Finansinspektionen. Arbetet koordineras från kontoret i Stockholm.

 

Period: 2019-01-25 - 2019-06-30   Omfattning: 50%

Jag är intresserad!

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Några av våra pågående uppdrag

  • Produktägare till Telcombolag
  • Projektledare för mottagarprojekt av nytt saksystem
  • Enterprise architect med förmåga till helhetssyn
  • Utvecklingschef och ledare för en utvecklingsavdelning
  • Kravledare analys och BI till stort försäkringsbolag 
  • Projektledare inom  analys, rapportering, prognos och finansiell planering  till ledande Bank 
  • Förvaltningsledare till Bank inom Retail
  • Kravanalytiker inom AML regelverket till stort försäkringsbolag

  

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor