facebook tracking
Förvaltningsansvarig/systemförvaltare med god erfarenhet av BI lösningar och Datawarehouse

Förvaltningsansvarig/systemförvaltare med god erfarenhet av BI lösningar och Datawarehouse

SJR IT söker för kunds räkning en erfaren förvaltningsansvarig/systemförvaltare till bank i centrala Stockholm. Din uppgift är i första hand avseende Bankens Beslutstöd (DW) men även Finans applikationer.

Arbetsbeskrivning

Banken tillämpar förvaltningsmodellen pm3 och bank IT ansvarar för den IT nära förvaltningen. Till gruppen söker vi nu en förvaltningsansvarig/systemförvaltare.

Som förvaltningsansvarig är det primära ansvaret att proaktivt driva, planera, styra och följa upp det dagliga arbetet med förvaltningsärenden i samverkan med verksamheten, våra arkitekter och våra IT-leverantörer. Du rapporterar till förvaltningsledare IT.

 Arbetet kommer huvudsakligen bestå av följande arbetsuppgifter:

 • Driva och leda genomförandet av IT utvecklingsaktiviteter för förvaltningsobjektet i samverkan med verksamheten, våra arkitekter och IT leverantörer
 • Agera applikationsexpert för förvaltningsobjektet, som i detta fall till största delen omfattar bankens applikationer för Beslutstöd och Finans.
 • Granska verksamhetens krav, formulera de icke-funktionella kraven samt ge stöd i testförberedelser enligt gällande testprocess inklusive testdata
 • I samverkan med våra leverantörer skapa förutsättningar för hög tillgänglighet avseende IT stödet och att all vidareutveckling genomförs på ett kostnadseffektivt sätt
 • Aktivt delta i problem- och incidenthantering
 • Säkerställa att systemet uppfyller gällande säkerhetsregelverk och ge stöd i riskhantering
 • Samarbeta och samverka med Releaseledning, Förvaltningsledare och Testansvarig kring planering, uppföljning och förbättringsåtgärder av ärenden, projekt, kostnader mm.

Medverka i kravställning på projekt samt ta emot och säkerställa att projektleveranser uppfyller ställda krav

Kompetenskrav
 • God erfarenhet av BI lösningar och Datawarehouse företrädesvis inom Bank samt lösningar för analys och rapportering (intern och extern) av information (exvis Cognos, Splunk).
 • Erfarenhet av Finans/Treasurysystem exvis Murex, Wall Street Suite
 • God förståelse för arkitekturfrågor och IT tekniska frågeställningar. Väl bekant med ITIL.
 • Erfarenhet från en beställarorganisation där utveckling och förvaltning helt eller delvis varit utlagd till externa parter.
 • Bekväm med att leda kravarbete och har kunskaper inom testområdet.

Personliga egenskaper: 

Lösningsorienterad och ser möjligheter. Drivande, resultatorienterad och arbetar bra självständigt, men inspireras av samarbete och dialog med andra och har mycket god samarbetsförmåga. God kommunikatör i tal och skrift – också på engelska, fokus på leverans samt förmåga att prioritera i tidvis stressade situationer. Erfarenhet av samarbete med externa parter och förmåga att skapa samverkan – men också att ställa krav.

Uppdraget startar omgående och avslutas 2018-12-31. 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Några av våra pågående uppdrag


 • Produktägare till Telcombolag

 • Projektledare för mottagarprojekt av nytt saksystem

 • Enterprise architect med förmåga till helhetssyn

 • Utvecklingschef och ledare för en utvecklingsavdelning

 • Kravledare analys och BI till stort försäkringsbolag 

 • Projektledare inom  analys, rapportering, prognos och finansiell planering  till ledande Bank 

 • Förvaltningsledare till Bank inom Retail

 • Kravanalytiker inom AML regelverket till stort försäkringsbolag

  

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor